Horarios de transporte

Horarios de transporte

 

MERINDADES-ALZUZA

08.45

11.15

13.30

14.15

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.30

22:30

ALZUZA-MERINDADES

08.15

09.43

11.00

14.25

16.50

17.30

18.30

20.28

SÁBADOS

MERINDADES-ALZUZA

08.45

13.30

16.30

18.00

19.30

21.00

22.00

23:00

ALZUZA-MERINDADES

09.43

14.25

16.50

18.30

19.30

20.28

21.30